Thông báo

Trong thời gian qua, một số đơn vị được VIETconsult GmbH ủy quyền tuyển ứng viên tại Việt Nam một cách "ĐẠO ĐỨC" và "CÔNG BẰNG" cho thị trường lao động của Cộng Hòa Liên Bang Đức.
Tuy nhiên, các đơn vị này đã lạm dụng thư ủy quyền do VIETconsult GmbH cấp để làm những việc bất chính cũng như loan báo những thông tin sai sự thật.
Chúng tôi, VIETconsult GmbH thông báo đến tất cả các trung tâm tư vấn du học nghề Đức và các phụ huynh cũng như các học sinh, sinh viên, kể từ ngày 01.05.2024 tất cả những thư ủy quyền được ký trước đây đều vô hiệu lực, bất kể giá trị hiệu lực của các thư đó dù là vẫn còn.
VIETconsult GmbH cũng đã thông báo thu hồi những thư ủy quyền này và không chịu trách nhiệm bất cứ những hậu quả qua việc sử dụng sai mục đích của thư ủy quyền do các đơn vị đó gây ra.
Schneller Prozess

In 4 Schritten zur ausländischen Fachkraft

1

Kandidaten­suche

Auswahl & Vertrag

2

Sprach- & kulturelle Bildung

Deutsch bis Level B1 bzw. B2

3

Anerkennung

Qualifikationen & behördliche Vorgänge

4

Ankunft in Deutschland

Kenntnisprüfung
Arbeits­beginn & Integration

Unsere Kooperationspartner

Qualifiziertes Personal aus Vietnam

Bei der Gewinnung der Fachkräfte bzw. Azubis für unsere deutsche Wirtschaft
arbeiten wir mit zahlreichen Kooperationspartnern wie Unis, Colleges und Schulen in Vietnam zusammen
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.